AUTOLUDAČKA je obchodním partnerem firmy PROTEKTORY Praha spol. s r.o., která se zabývá po dobu více jak padesáti let protektorováním pneumatik pro osobní a nákladní automobily technologií „za tepla v lisu“, jejich prodejem, a od roku 2004 současně také protektorování pneumatik pro nákladní automobily technologií „za studena“ a jejich prodejem.

Soubory budov společně s původní italskou výrobní technologií MARANGONI („za tepla v lisu“) jsou s ohledem na současné požadavky trhu postupně modernizovány a to bez vyjímky z vlastních zdrojů. Rozsáhlé technologické změny se týkaly zejména kontrol jakosti pneumatik na vstupu, výstupu a v průběhu výroby; dále pak drásání pneumatik, navalování běhounových směsí a kapacity lisování („za tepla v lisu“). Společnost souběžně provozuje linku na protektorování pneumatik pro nákladní automobily technologií „za studena“ a to opět ve spolupráci s firmou MARANGONI a nově také s firmou MATADOR. Při obou využívaných technologiích je standardně kladen velký důraz na výběr a kvalitu protektorovaných koster.

V současné době je společnost jedním z nejlépe situovaných a vybavených závodů svého druhu v republice a stabilně poskytuje všem svým zákazníkům s využitím moderního strojního vybavení a prvotřídních materiálů od certifikovaných výrobců výrobky a služby na velmi vysoké úrovni s trendem kontinuálního zlepšování.

Veškeré výrobky společnosti jsou homologovány podle UN ECE Regulation - E8 108/9R 000017
Společnost má pro obě technologie zavedený a certifikovaný SMJ podle ČSN EN ISO 9001 : 2000

Auto Ludačka, Rokycanská 92, Plzeň - tel./fax.: +420 377 470 444 - mobil: +420 602 27 25 16 - E-mail: ludacka.cars@centrum.cz
Copyright © 2007-2011