Základní vysvětlení pojmů

Navalování běhounové směsi na osobní plášťLisování běhounu a bočnice osobního pláště - VulkanizaceLisování běhounu nákladního pláště - Vulkanizace

Pokládka předvulkanizovaného pasuVálečkování položeného pasuObálkování a konečná vulkanizace v Autoklávu

PROTEKTOR - obnovený pouze běhoun

CELOPROTEKTOR - obnovený běhoun i bočnice


Volba pneumatik a diskových kol

Pneumatiky pro daný typ vozidla určuje vždy výrobce vozidla ve spolupráci s výrobcem pneumatik, přičemž je přípustné používat pneumatiky s vyšší kategorií rychlosti. Při změně pláště za jiný rozměr je třeba dodržet zákonné předpisy, tj. změna musí být zaznamenána v technickém průkazu vozidla.

Optimální jízdní vlastnosti vozidla lze dosáhnout jen s pneumatikami stejného druhu. To znamená, že na vozidle smí být (s výjimkou nouzového dojetí) současně použity jen pneumatiky stejného rozměru a konstrukce, přičemž na téže nápravě smějí být tzv. shodné pneumatiky (tj. pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky). Vzájemná kombinace plášťů různých konstrukcí na vozidle není dovolena. Další podrobnosti viz. Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.

V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě. Vzájemnou kombinaci zimních pneumatik s letními lze akceptovat jen v případě, kdy zbytková hloubka drážky zimního dezénu < 4 mm, tj. hranice, kdy zimní pneumatika ztrácí své speciální jízdní vlastnosti.

Montáž pneumatik

Montáži pneumatik je třeba věnovat z bezpečnostních důvodů mimořádnou péči a měl by ji proto provádět jen řádně zaškolený pracovník. Používejte vždy jen disková kola předepsané velikosti, v perfektním technickém stavu, tj. mechanicky nepoškozená, zbavená zbytků rzi a v případě ocelových kol opatřená i ochranným nátěrem.
Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit.

Před montáží nových pneumatik na vozidlo doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné dovyvážit kola přímo na nápravě. Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilů, zejména kovových, které chrání ventil proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky (nově protektorované) doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech - dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.

Opotřebení pneumatik

Protože hloubka dezénu pneumatik se v průběhu užívání snižuje, brzdná dráha vozidla zejména na mokré vozovce je podstatně delší. Nebezpečí aquaplaningu (tj. ztráty kontaktu vozidla s vozovkou v důsledku vodního klínu mezi pneumatikou a povrchem vozovky) se proto zvyšuje u pneumatik s malou zbytkovou hloubkou dezénové drážky. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je proto nanejvýš důležité včas vyměnit ojetou pneumatiku za novou, tj. dokud zbytková respektive bezpečnostní hloubka drážky není menší než 1,6 mm.

Úroveň minimální bezpečnostní hloubky drážky signalizují tzv. indikátory opotřebení, což jsou výstupky na dně drážek vysoké rovněž 1 ,6 mm.

Rovnoměrné opotřebení běhounu všech pneumatik na vozidle prodlužuje jejich životnost, zvyšuje tak ekonomiku provozu a přispívá i k vyšší bezpečnosti provozu. Zejména u vozidel s předním náhonem doporučujeme proto záměnu pneumatik z přední nápravy na zadní a naopak v pravidelných intervalech při zachování smyslu otáčení kol.


Poškození pneumatik

Většina poškození pneumatik vzniká v důsledku nesprávného tlaku vzduchu. Proto doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každé dva týdny. Při jízdě se tlak v pneumatikách vlivem deformační práce pláště zvýší. Toto je normální fyzikální jev, proto tlak nesmí být za žádných okolností upravován.

Stálý a vyvážený styl jízdy je pro pneumatiky prospěšný. Prudká akcelerace a sportovní způsob jízdy "brzda-plyn" životnost pneumatik výrazně zkracují. Podobně i extrémní bodové namáhání např. při rychlém najetí na překážku může být příčinou vzniku poškození (často i skrytého) nebo úplného zničení pneumatiky. K tomuto druhu poškození přispívá mimo vysoké rychlosti i přehušťování pneumatik.

Taktéž podhušťování příp. přetěžování vede k rychlejší únavě kostry, intenzivnímu opotřebení běhounu a tedy i k předčasnému vyřazení pláště z provozu.


Stárnutí pneumatik

Stárnutí pneumatik je dlouhodobý proces, ke kterému dochází v důsledku složitých fyzikálně chemických pochodů za přítomnosti kyslíku a ozónu. Negativně ovlivňuje provozní způsobilost plášťů.

Pneumatiky starší 10 let mohou být proto používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované.


Opravy pneumatik

Opravárenství pneumatik je z hlediska bezpečnosti provozu činnost velmi náročná a zodpovědná, proto by ji měl provádět vždy jen specialista.

Vyhláška č. 341/2002 Sb. ukládá, že na plášti musí být všechna poškozená místa trvale opravena. Je proto nepřípustné používat duše do neopraveného bezdušového pláště jako náhradní řešení.

Těsnicí opravárenské spreje nedoporučujeme používat pro trvalé opravy, ale vždy jen na dojetí, stejně jako opravy bez demontáže pláště z ráfku za použití speciálních předvulkanizovaných ucpávek.

Opravy poškození zasahující nárazník nebo kostru je třeba provést metodou vulkanizace za tepla nebo za studena po předchozí podrobné prohlídce a úpravě poškozeného místa pláště. Každá oprava by měla být provedena co možná nejdříve po vzniku poškození, jinak může dojít (zejména u plášťů s ocelovým nárazníkem) k rozšíření poškození nebo i zničení pláště v důsledku vnikajících nečistot a vlhkosti.
Prořezávání plášťů pro osobní automobily je zakázáno.

Skladování pneumatik

Pneumatiky na discích se skladují poskládány na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez ráfku se skladují postaveny vedle sebe (viz obrázek). Aby však nedocházelo k deformacím takto uskladněné pneumatiky, doporučuje se cca 1× za 30 dní pneumatiky pootočit.

Skladovani pneumatik - pneumatiky na ráfku, pneumatiky bez ráfku

Skladování plášťů je třeba provádět v tmavých, suchých a chladných místnostech bez průvanu. Nadměrné vystavování slunci, teplu a průvanu těmto výrobkům škodí a je příčinou předčasného stárnutí, které se projevuje ve formě drobných trhlin na povrchu pryže. Plášť nesmí dále přijít do kontaktu s produkty ropného původu (jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, mazadla apod.), které způsobují, že pryž se stává houbovitou a ztrácí své elastické vlastnosti vulkanizátu.


Index nosnosti a kategorie rychlosti

Index nosnosti (LI - Load Index) je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

Li kg
Li

kg
Li

kg

Li kg
Li kg
70  335 90  


 600 110 


1060
130 
1900 150 
3350
71  345 91


 615 111

1090
131 1950 151 3450
72  355 92

 630 112

1120
132 2000 152 3550
73  365 93

 650 113

1150
133 2060 153 3650
74  375 94

 670 114

1180
134 2120 154 3750
75  387 95

 690 115

1215
135 2180 155 3875
76  400 96

 710 116

1250
136 2240 156 4000
77  412 97

 730 117

1285
137 2300 157 4125
78  425 98

 750 118

1320
138 2360 158 4250
79  437 99

 775 119

1360
139 2430 159 4375
80  450 100


 800 120

1400
140 2500 160 4500
81  462 101

 825 121

1450
141 2575 161 4625
82  475 102

 850 122

1500
142 2650 162 4750
83  487 103

 875 123

1550
143 2725 163 4875
84  500 104

 900 124

1600
144 2800 164 5000
85  515 105

 925 125

1650
145 2900 165 5150
86  530 106

 950 126

1700
146 3000 166 5300
87  545 107

 975 127

1750
147 3075 167 5450
88  560 108

 1000 128

1800
148 3150 168 5600
89  580 109

 1030 129

1850
149 3250 169 5800


Kategorie Rychlosti (SS - Speed Symbol) je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

Symbol Max.rychlost (km/h)

A8         J        K         L        M         N         P         Q        R          S          T         U          H        V         W

40      100    110     120    130      140     150     160     170     180      190      200     210     240     270 


 

Značení plášťů na bočnici - osobní automobily

Značení plášťů na bočnici - osobní pneumatiky

1 155/80R 14 81Q Označení rozměru pláště:
(jmenovitá šiřka pláště / profil v %; R - radiální konstrukce;
14 - jmenovitý průměr ráfku v palcích; 81 - index nosnosti;
Q - kategorie rychlosti)
2 Winter Radial W780 Obchodní značka; W780 - označení dezénu
3 M+S Zimní pneumatika (hrubý dezén, lamely, zimní směs)
4 Q Rychlostní kategorie:
Q - 160 km/hod R - 170 km/hod S - 180 km/hod T - 190 km/hod
5 DOT - XXXX Datum výroby (kde XXXX je např. 3704 , tzn. 37 týden, 04 rok)
6 TWI Indikátor opotřebení (1,6 mm)
7 RETREAD Mezinárodní označení protektorované pneumatiky
8 E8 108R-000017 Homologační znak podle UN ECE Regulation 108 - přidělené číslo
9 TUBELESS Bezdušové provedení pláště
10 Max. Load 462 kg
Max. Inflation 250 kPa
Nejvyšší nosnost pneumatiky v kg;
Nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa
11 ROTATION Předepsaný směr otáčení směrových pneumatik (zejména zimní)


Tabulka alternativních záměn pneumatik

Rozměry pneumatik na stejném řádku mají zpravidla stejný nebo podobný odvalený obvod.

Pneumatiky pro osobní automobily vyrábněné naší společností jsou označeny takto:

Profil 80 Profil 70 Profil 65 Profil 60 Profil 55
165R 13 185/70R 13 185/65R 14 195/60R 14 195/55R 15
135R 13 155/70R 13 165/65R 13 185/60R 13
165/60R 14
195/55R 13
145R 13 165/70R 13 175/65R 13
165/65R 14
185/60R 13
175/60R 14
185/55R 14
195/55R 14
155R 13 175/70R 13 175/65R 14 205/60R 13 205/55R 14
185/55R 15
185/60R 14
155R 13
145R 14
165/70R 14 175/65R 14
185/65R 14
185/60R 14 205/55R 14
195/55R 15
195/60R 14
155R 14 175/70R 14 195/65R 14 205/60R 14 205/55R 15
175R 14
155R 15
195/70R 14
175/70R 15
195/65R 15 205/60R 15 205/55R 16

Značení plášťů na bočnici – nákladní automobily

Protektorujeme pneumatiky pro nákladní automobily diagonální nebo radiální konstrukce, přičemž

Bočnice námi protektorovaných pneumatik pro nákladní automobily zůstávají po procesu zpravidla v původní podobě. Navíc obsahují obvykle tyto nové údaje:

Technologie "za tepla" (vytlačeno v rameni)

Značení plášťů na bočnici – nákladní automobily, technologie za tepla

Technologie "za studena" (totožné údaje jako "za tepla" ale štítek na bočnici)

Auto Ludačka, Rokycanská 92, Plzeň - tel./fax.: +420 377 470 444 - mobil: +420 602 27 25 16 - E-mail: ludacka.cars@centrum.cz
Copyright © 2007-2011